VARČEVANJE V ZLATU

Investicijsko zlato

Naložba v investicijsko zlato pomeni korak v varno, predvidljivo in stabilno prihodnost. Storitev GOLD Plan je prava izbira za vse, ki želite z dolgoročnim varčevanjem svoje premoženje ne le ohraniti, temveč tudi oplemenititi.

VARČEVANJE V ZLATU

Investicijsko zlato

Naložba v investicijsko zlato pomeni korak v varno, predvidljivo in stabilno prihodnost. Storitev GOLD Plan je prava izbira za vse, ki želite z dolgoročnim varčevanjem svoje premoženje ne le ohraniti, temveč tudi oplemenititi.

VARČEVANJE V ZLATU

Investicijsko zlato

Naložba v investicijsko zlato pomeni korak v varno, predvidljivo in stabilno prihodnost. Storitev GOLD Plan je prava izbira za vse, ki želite z dolgoročnim varčevanjem svoje premoženje ne le ohraniti, temveč tudi oplemenititi.

Zakaj varčevati v zlatu

Zagotovite si varno, donosno in predvidljivo prihodnost

  • Investicijsko zlato nudi zaščito kapitala pred gospodarskimi in političnimi krizami.
  • Ponudba je omejena, povpraševanje narašča.
  • Zlato je t.i. svetovna valuta, njegova vrednost je povsod po svetu enaka.
  • Zlato se zaradi svoje redkosti uporablja kot sredstvo menjave in ohranjanja premoženja že več kot 3000 let.
  • Zlato ob nakupu ni obdavčeno in ni predmet davka na kapitalski dobiček.
  • Investicijsko zlato je neuničljivo in visoko likvidno.
  • Investicijsko zlato nudi zaščito kapitala pred gospodarskimi in političnimi krizami.
  • Ponudba je omejena, povpraševanje narašča.
  • Zlato je t.i. svetovna valuta, njegova vrednost je povsod po svetu enaka.
  • Zlato se zaradi svoje redkosti uporablja kot sredstvo menjave in ohranjanja premoženja že več kot 3000 let.
  • Zlato ob nakupu ni obdavčeno in ni predmet davka na kapitalski dobiček.
  • Investicijsko zlato je neuničljivo in visoko likvidno.

Naš najpopularnejši varčevalni paket

Varnost in stabilnost

Razpršite svoje prihranke in zmanjšajte tveganje

Goldplan - Zdravstvena oskrba

Zdravstvena oskrba

V življenju lahko kaj hitro pride do nepredvidljivih dogodkov. Bodite nanje pripravljeni ter si z varčevanjem v zlatu zagotovite mirnost in brezskrbnost.

Goldplan - Pokojnina

Pokojnina

Z varčevanjem v zlatu si zagotovite realno pokojnino, ki vam bo omogočala dostojno in kakovostno starost.

Goldplan - Varna prihodnost

Varna prihodnost

Naredite korak v varno, predvidljivo in stabilno prihodnost ter si z varčevanjem v zlatu zagotovite življenje, kakršnega želite živeti.

Goldplan - Zdravstvena oskrba

Zdravstvena oskrba

V življenju lahko kaj hitro pride do nepredvidljivih dogodkov. Bodite nanje pripravljeni ter si z varčevanjem v zlatu zagotovite mirnost in brezskrbnost.

Goldplan - Pokojnina

Pokojnina

Z varčevanjem v zlatu si zagotovite realno pokojnino, ki vam bo omogočala dostojno in kakovostno starost.

Goldplan - Varna prihodnost

Varna prihodnost

Naredite korak v varno, predvidljivo in stabilno prihodnost ter si z varčevanjem v zlatu zagotovite življenje, kakršnega želite živeti.

Goldplan - Potomci

Potomci

Zagotovite svojemu otroku dobro finančno zaledje, večjo varnost in brezskrbnost ter mu pomagajte, da vstopi v dobo odraslosti brez negotovosti.

Goldplan - Naravne nesreče

Naravne nesreče

V življenju lahko kaj hitro pride do nepredvidljivih dogodkov. Bodite nanje pripravljeni ter si z varčevanjem v zlatu zagotovite mirnost in brezskrbnost, tudi v primeru naravnih nesreč.

Goldplan - Nepredvideni stroški

Nepredvideni stroški

Četudi smo zaposleni ali imamo svoje podjetje, lahko kaj hitro pride do nepredvidljivih stroškov, s katerimi se veliko lažje soočimo, če smo na njih pripravljeni. Postopno varčevanje v zlatu, ki že leta beleži nenehno rast vrednosti, vam to omogoča.

Goldplan - Potomci

Potomci

Zagotovite svojemu otroku dobro finančno zaledje, večjo varnost in brezskrbnost ter mu pomagajte, da vstopi v dobo odraslosti brez negotovosti.

Goldplan - Naravne nesreče

Naravne nesreče

V življenju lahko kaj hitro pride do nepredvidljivih dogodkov. Bodite nanje pripravljeni ter si z varčevanjem v zlatu zagotovite mirnost in brezskrbnost, tudi v primeru naravnih nesreč.

Goldplan - Nepredvideni stroški

Nepredvideni stroški

Četudi smo zaposleni ali imamo svoje podjetje, lahko kaj hitro pride do nepredvidljivih stroškov, s katerimi se veliko lažje soočimo, če smo na njih pripravljeni. Postopno varčevanje v zlatu, ki že leta beleži nenehno rast vrednosti, vam to omogoča.

Določanje cene zlata in srebra

Se sprašujete, kako se določa cena zlata in srebra oziroma kako poteka oblikovanje cene plemenitih kovin na svetovnem trgu? Mnogi menijo, da je trenutna cena tudi zadnja cena transakcije fizične zlate ali srebrne palice, kar ne drži; ceno zlata ali srebra namreč določata dve spremenljivki.

LBMA vsakodnevno določi ceno “London Fix” – ta temelji na ceni terminske pogodbe za zlato ali srebro, medtem ko drugi del cene ustvari fizična izmenjava palic glede na trenutno dobavo.

Volumen fizične izmenjave je zelo nizek v primerjavi s prometom, ki poteka po elektronski poti. Zato imajo terminske pogodbe dejansko največji vpliv na promptno ceno zlata ali srebra.

Pri nakupu zlatih ali srebrnih palic ali kovancev kupec pravzaprav kupuje zlato po ceni, na katero je vplival tudi trg terminskih pogodb, na katerem pa klasična ponudba in povpraševanje po zlatu nimata odločilnega kratkoročnega vpliva.

Realna ponudba in povpraševanje vplivata na dolgoročne trende gibanja te plemenite kovine, vendar pa so kratkoročni premiki (npr. z danes na jutri) najbolj odvisni od interesa za nakup in prodajo terminskih pogodb ter preostalih finančnih izpeljank za zlato, s katerimi se trguje na borzah.

Goldplan, Gold, Safe

Določanje cene zlata in srebra

Goldplan, Gold, Safe

Se sprašujete, kako se določa cena zlata in srebra oziroma kako poteka oblikovanje cene plemenitih kovin na svetovnem trgu? Mnogi menijo, da je trenutna cena tudi zadnja cena transakcije fizične zlate ali srebrne palice, kar ne drži; ceno zlata ali srebra namreč določata dve spremenljivki.

LBMA vsakodnevno določi “London Fix” ceno – ta temelji na ceni futures terminske pogodbe za zlato ali srebro, medtem, ko drugi del cene ustvari fizična izmenjava palic glede na trenutno dobavo.

Volumen fizične izmenjave je zelo nizek v primerjavi s prometom, ki poteka po elektronski poti. Zaradi tega imajo futures pogodbe dejansko največji vpliv na spot ceno zlata ali srebra.

Pri nakupu zlatih ali srebrnih palic ali kovancev, kupec pravzaprav kupuje zlato po ceni, na katero je vplival tudi futures trg, na katerem pa klasična ponudba in povpraševanje po zlatu nimata odločilnega kratkoročnega vpliva.

Realna ponudba in povpraševanje vplivata na dolgoročne trende gibanja te plemenite kovine, vendar pa so kratkoročni premiki (npr. iz danes na jutri) v največji meri odvisni od interesa za nakup in prodajo futures pogodb in ostalih finančnih izpeljank za zlato, s katerimi se trguje na borzah.

Gold live feed

Chart by Visualizer

Gold live feed

Chart by Visualizer